Mine Kunder.

Strategi- og organisationsudviklingPolitikudvikling


Som ansvarlig for revision af Skive Kommunes landdistriktspolitik, har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med Johanne Bugge. Johanne vandt blandt flere opgaven som rådgiver og konsulent på revisionsarbejdet. Konsulentopgaven bestod i procestilrettelæggelse med fokus på bred involvering af interessenter, gennemførelse af 3 fokusgruppeinterviews med efterfølgende opsamling og strukturering i fokustemaer, moderator på 3 borgermøder, udarbejdelse af udkast til landdistriktspolitik samt oplæg til politiske præsentation og sparring omkring handleplan for implementering af landdistriktspolitikken. Revisionsprocessen foregik i et intensivt forløb, hvor Johanne udviste stor fleksibilitet omkring opgaveløsningen.
Med sin faglighed, erfaringer og gode humør formåede Johanne at samle de mange interessenter omkring et fælles mål. Evnen til at være objektiv saglig, lyttende og tilpas konfronterende er en stor styrke. Johanne har en god forståelse for processer og rammer i politisk ledede organisationer. Bl.a. takket være Johannes indsats har Skive Kommune nu en lokalt forankret landdistriktspolitik, som bliver et fantastisk værktøj til det videre arbejde med Skive Kommunes landdistriktsudvikling. Jeg kan varmt anbefale Johanne til lignende opgaver

Forretningsudvikling


”DGI Hærvejsløbet har i 2016/2017 haft glæden af at have Johanne Bugge tilknyttet som udviklingskonsulent.

Tilknytningen af Johanne har bidraget til udvikling og professionalisering af løbet på en række punkter – heriblandt:

  • Udarbejdelse af et partnerskabsprogram
  • Øget fokus på kommunikations- og salgsstrategi
  • Bedre forståelse for løbets DNA og kendskab til målgruppen
  • Afsæt for markedsføringsplan til 2018.

Samarbejdet med Johanne har været udbytterigt på mange punkter og har på nogen punkter også været en øjenåbner for eventen. Hele processen med Johanne har generelt været med til at katalysere udviklingen af eventen og styrke grundlaget for at kunne fremtidssikre eventen. DGI Hærvejsløbet er et landevejs og MTB cykelløb. Over 6.000 forventes at deltage i 2017. I 2016 vandt løbet prisen som Årets Bike Event til Danish Bike Awards. Eventen arrangeres af DGI Midtjylland i samarbejde med en række lokalforeninger og kommuner.


Facilitator og moderator


”Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Johanne i forbindelse med afslutningsseminariet og pitchtræning af Den Grønne Gruppe; en økoturisme klynge i Region Sjælland. Johanne formåede at designe et seminar, der sikrede, at en akademisk forankret klynge blev kommercialiseret således, at det blev til gavn for virksomhederne. Hun har dertil en unik forståelse for, hvordan man tilgår mindre turismevirksomheder og giver dem konstruktiv kritik. Hun er en fantastisk facilitator og ufattelig behagelig at samarbejde med. Jeg vil til enhver tid anbefale Johanne og håber, at jeg får muligheden for at samarbejde med hende igen”

Workshops og kurser


”Jeg har haft fornøjelsen af at møde Johanne til en workshop om cykelturisme. Jeg oplevede Johanne som en dygtig formidler, der er tydelig i sin kommunikation og målrettet. Det er et plus, at hun kan relatere til sin egen cykelfamilie.”

Destinations- og turismeudvikling


Jeg har haft den fornøjelse at arbejde sammen med Johanne omkring udarbejdelsen af en potentialeplan for udvikling af turismen i den nordjyske feriekystby Lønstrup.

Johanne har med stort engagement og energi mødt alle involverede parter, der hvor vi hver især er. Det er både kommune, erhverv, foreninger og lokale ildsjæle. Johanne kommer på en ukompliceret måde frem til kernen og får leveret de nødvendige budskaber. Dette gør hun ved at være pragmatisk, opsøgende og inkluderende med stort fokus på samarbejdspotentialerne. Ligeledes har Johanne en stor indsigt i, hvad der rør sig inden for både national og international turisme samt forståelse for alle aktører her indenfor.

Johanne har et klart forretningsmæssigt fokus på de turismemæssige potentialer, som giver Potentialeplan for Lønstrup et skarpt perspektiv.

Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Johanne