Min Metiér.

Jeg udvikler turismeorganisationer, kulturinstitutioner, attraktioner og events. Jeg hjælper turistvirksomheder, kommuner og regioner.

Jeg rådgiver om turisme- og attraktionsudvikling til organisationer, der gerne vil have flere gæster og blive dygtigere til at tjene penge på dem. Og jeg hjælper med strategi, forretnings- og organisationsudvikling.

Jeg fungerer som moderator, facilitator og konferencier i samarbejde med organisationer og virksomheder, hvor fokus er på f.eks. kulturformidling, kulturarv, den gode oplevelse og oplevelsesøkonomi.

Mine ydelser er en procesfacilitering, strategi- og forretningsudvikling.

Jeg får det strategiske, taktiske og operationelle niveau til at hænge bedre sammen.

Jeg arbejder med destinations- og turismeudvikling, erhvervsudvikling med kobling til landdistriktsudvikling.

Jeg er god til mål og retning, fælles fodslag og forståelse for udfordringer og løsninger.

Jeg har arbejdet i over 10 år med procesledelse, projektudvikling og forretningsplaner og har gennemført en lang række udviklingsforløb og konceptet turismeanalyser og -evalueringer, herunder regionalfondsfinansierede projekter.

Jeg har et bredt netværk og samarbejdspartnere inden for økonomisk og finansiel rådgivning, fundraising, landskabsarkitekter, konceptudviklere og digitale oplevelsesløsninger.

Jeg deltager i udvalgte udbud – kontakt mig for yderligere information.

Johanne Bugge udvikler turisme