Erhvervslivet benefitter af kunstneriske kompetencer

Der er bred enighed om, at Danmark skal leve af innovation, at vi hele tiden skal nytænke på alle felter. Men dem der er født med evnen til at tænke nyt og skævt – som man siger – hvordan sikrer vi, at de møder dem, der har brug for at få dem med på holdet?

Forretningspotentiale

Nu er jeg så privilegeret at sidde i aftagerpanelet for Art and Technology-uddannelsen på Aalborg Universitet og har mødt nogle virkeligt idérige unge studerende med et væld af gode indfald og betragtninger. De er kunstnere med flair for teknologi som redskab til at udtrykke og udtænke. Kunst møder Teknologi og omvendt. Og der er forretningspotentiale i det, de skaber.

Spørgsmålet er blot, hvordan sikrer vi generelt i Danmark, at Kunst ikke kun møder Teknologi, men også møder Erhverv? Der er en udfordring med at få formidlet til aftagerne af disse kunstneriske kandidater, hvilken værdi de kan få ud af at ansætte en person med kunstneriske kompetencer.

Behov for de gode eksempler

NESTA i Storbritannien, der laver politisk uafhængige analyser, fandt ud af, at erhvervsvirksomheder, som arbejder sammen med de kreative erhverv, er mest innovative…. Det er da virkeligt stof til eftertanke!

Se også Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi der samler gode cases om oplevelsesbaseret forretningsudvikling. (Jeg skriver mere om oplevelsesbaseret forretningsudvikling en anden dag…)

Hvad gør vi?

Jeg tror, det handler om at få synliggjort de virkeligt gode eksempler på, hvordan virksomheder benefitter ved strategisk at ansætte lidt atypiske profiler. Men også at morgendagens erhvervsledere på vores merkantile uddannelsesinstitutioner bliver skolet og eksamineret i at se forretningsmulighederne i at få særligt kunstneriske og kreative fagligheder i sin organisation. Og så skal kreativt uddannede også  uddannes i at tænke i afsætning, og hvordan de kan indgå i en forretningsmæssig værdikæde.

Hvad tror du? Nogen gode eksempler?

Johanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *