Udviklingsforløb kulturledere – Viborg Kommune

Konceptudvikling af forløb for kulturledere. Målet med udviklingsforløbet var at skærpe kulturledernes blik for potentialerne i partnerskaber med erhvervsvirksomheder og øve dem i at håndplukke de rigtige samarbejdspartnere.

Gennem mine år som rådgiver er jeg meget ofte stødt på kulturinstitutioner og attraktioner, der mangler de rette ord og redskaber for at kunne trænge igennem til andre typer af partnere end dem, de plejer at samarbejde strategisk med. Det er tydeligt, kulturlederne har udfordringer med at italesætte og sikre værdi for deres erhvervspartnere, og det hæmmer deres institutioners udvikling. Det handler derfor om, at kulturlederne skal lære at tale et sprog, som erhvervslederne forstår. Det kan kulturlederne kun, hvis de forstår, hvad forretningsudvikling er, hvad erhvervsledere lægger vægt på i et strategisk samarbejde, og hvad det kræver af kulturinstitutionens produkt, brand og organisation, hvis de skal være en attraktiv partner for erhvervslivet.

14 kulturledere fra kulturinstitutionerne i Viborg Kommune, herunder Viborg Museum, Hovedbiblioteket, Skovgaard Museet, Carte Blanche, Hald Hovedgaard, Borgerhuset Stationen, Kulturskolen og Viborg Kunsthal, modtog individuel sparring og træning i pitching over fire kursusgange. Målet var at give dem redskaber til at kunne arbejde som (endnu mere) professionelle og attraktive samarbejdspartnere for det private erhvervsliv.

To sætninger fremhæves: ”Jeg har oplevet forløbet med Johanne Bugge som både spændende og inspirerende” og ” Johanne Bugge arbejder altid omhyggeligt og med stor præcision”

”Vi har i Viborg Kommune i perioden fra april til september 2016 benyttet Johanne Bugge som ekstern konsulent, sparringspartner og underviser på et kompetenceudviklingsforløb målrettet lederne af vores kulturinstitutioner.

Udviklingsforløbet har taget sigte imod at analysere kulturinstitutionernes potentialer i forhold til at indgå i strategiske partnerskaber med erhvervslivet, samt at kvalificere, bevidstgøre, udvikle og træne brugen af konkrete kommunikative værktøjer som indgår i den ledelsesmæssige værktøjskasse i denne forbindelse.

Johanne Bugge arbejder altid omhyggeligt og med stor præcision – og fremstår altid velforberedt. I samarbejdet med Johanne er det tydeligt, at der er gensidige forventninger. Fra Johannes side drejer det sig om at deltagerne anstrenger sig, leverer og gør deres bedste for at komme i mål med de stillede opgaver.

Johanne har formået at flytte på mind-settet, at skabe nye forestillinger om fremtiden hos vores institutionsledere, og gøre deltagerne “ready to action”. Jeg kan på baggrund af bl.a. disse konstateringer give Johanne Bugge min anbefaling.

Med venlig hilsen

Steen Lindgaard Kulturchef”

”Jeg har oplevet forløbet med Johanne Bugge som både spændende og inspirerende. Det har været meget lærerigt at få indsigt i forskellige tilgange til samarbejder med erhvervslivet og givende at blive prøvet af ift. salgsteknik og pitching. Jeg er sikker på, at det forbedrer mine muligheder for at opdyrke nye partnerskaber i fremtiden.”

Med venlig hilsen

Brian Wiborg
Museumschef
Viborg Museum