Skive Kommune – Landdistriktspolitik ’16-18

Proceskonsulent og skribent på revision af landdistriktspolitik for Skive Kommune. Processen bestod af fokusgruppeinterviews og borgermøder med alle aktører, der spiller en rolle for kommunens landdistriktsudvikling – borgere, Skive Kommunes forvaltninger (herunder Teknik, Kultur & Fritid, Erhverv & Udvikling), Landsbyudvalget (politisk udvalg), Lokale tovholdere og ildsjæle, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, erhvervsrepræsentanter og LAG Skive-Viborg.
Processen mundede ud over en revideret landdistriktspolitik også i anbefalinger og en handlingsplan til brug for forvaltningens kommende arbejde med at implementere politikken.

Arbejdsgruppe

  • Anders S. Rask, Sektionsleder, Erhvervs & Udvikling
  • Sille C. Linnet, udviklingskonsulent
  • Johanne Bugge, proceskonsulent

Som ansvarlig for revision af Skive Kommunes landdistriktspolitik, har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med Johanne Bugge. Johanne vandt blandt flere opgaven som rådgiver og konsulent på revisionsarbejdet.

Med sin faglighed, erfaringer og gode humør formåede Johanne at samle de mange interessenter omkring et fælles mål.
Konsulentopgaven bestod i procestilrettelæggelse med fokus på bred involvering af interessenter, gennemførelse af 3 fokusgruppeinterviews med efterfølgende opsamling og strukturering i fokustemaer, moderator på 3 borgermøder, udarbejdelse af udkast til landdistriktspolitik samt oplæg til politiske præsentation og sparring omkring handleplan for implementering af landdistriktspolitikken. Revisionsprocessen foregik i et intensivt forløb, hvor Johanne udviste stor fleksibilitet omkring opgaveløsningen. Evnen til at være objektiv saglig, lyttende og tilpas konfronterende er en stor styrke. Johanne har en god forståelse for processer og rammer i politisk ledede organisationer. Bl.a. takket være Johannes indsats har Skive Kommune nu en lokalt forankret landdistriktspolitik, som bliver et fantastisk værktøj til det videre arbejde med Skive Kommunes landdistriktsudvikling. Jeg kan varmt anbefale Johanne til lignende opgaver.
Anders Rask, sektionsleder i Erhverv og Udvikling, Skive Kommune