Mariager Saltcenter – Attraktionsudvikling

Udviklingsproces for Mariager Saltcenter som ønsker at udvikle sin attraktion, sikre flere gæster og indtjening samt være en aktiv katalysator for destinations- og turismeudviklingen i Mariagerfjord Kommune.

Processen involverede udviklingsmøder med embedsmænd fra Mariagerfjord Kommune og input til forretningsplan. Processen resulterede i et prospekt, som bruges i dialog med relevante fonde, interessenter og kommunen. Opgaven blev løst i tæt samarbejde med Tinna Engqvist, direktør, ENG Arkitekter, fundraiser Lotte Jensen og Hans Peter Christensen, direktør i Uvildige.dk.

Mariager Saltcenter har haft rådgiver Johanne Bugge, Johanne Bugge Experience Consult, tilknyttet et udviklingsprojekt af et års varighed, der omhandler nytænkning af Mariager Saltcenter som turistdestination. Gennem processen lagde vi stor vægt på, at vi sideløbende fik indsigt i de processer, der ligger til grund for udviklingsarbejdet. Johanne har været koordinator for projektet, og har gennem grundig planlægning og opfølgning været en stærk samarbejdspartner. Johanne har derudover tilført projektet sparring med andre kvalificerede rådgivere, så som arkitekt Tinna Engqvist, ENG Arkitekter, og økonomisk rådgiver Hans Peter Christensen, direktør i Uvildige.dk.

Johanne er en meget behagelig person at arbejde sammen med og hun har en stor ekspertise i projektudvikling og deltagerinddragelse.
Vi har hele vejen igennem fået en grundig feedback fra Johanne og hun har i høj grad været meget villig til at dele ud af hendes erfaring og viden omkring turismeudvikling, og det har været en spændende og meget lærerig proces.
Efter projektets afslutning har vi i høj grad kunnet drage nytte af de værktøjer, som vi har fået præsenteret og arbejdet med gennem projektforløbet. Vi har fået håndgribelige redskaber til hvordan et projekt analyseres, udvikles og bliver bæredygtigt.
Mariager Saltcenter har på baggrund af vores gode erfaringer valgt at fortsætte samarbejdet med Johanne som ekstern rådgiver på projektet.

Lisbeth Due, Projekt- og Udviklingsleder og Henrik K. Hansen, Adm. Dir., Mariager Saltcenter