Lønstrup – Turismepotentialeplan

Proceskonsulent og projektleder på en omfattende turismepotentialeplan, der involverede byens turistchef, turistforening, turisterhverv, Hjørring Kommune og ildsjæle, i alt 22 personer.

Processen bestod af besigtigelse af byen ”med turistens briller på”, workshops, gæsteanalyse og en række møder med strategisk vigtige nøgleaktører i området.

Arbejdet mundede konkret ud i bedre og forøget samarbejde mellem alle aktører, og der blev udarbejdet et meget håndgribeligt materiale med anvisninger til konkrete indsatser og forslag til forbedringer i den fysiske indretning af byen, herunder parkering, stier og bedre udnyttelse af byrum.

Byen fik herudover for første gang nogensinde et kvalificeret estimat på antal kommercielle overnatninger i området.

Jeg udarbejdede i forbindelse med processen Lønstrups Salgs- og servicehåndbog, der blev uddelt til turisterhverv og andre aktører.

Lønstrup fik desuden en ny visuel identitet som turistby, som blev integreret i byens markedsføring fra 2015.

https://issuu.com/havtornensrige/docs/141105_potentialeplan_l__nstrup

Processen i Lønstrup er desuden beskrevet i Videncenter for Kystturismes store Hvidbog, side 156
http://www.kystbykonference.com/hvidbogen/

Arbejdsgruppe

  • Martin Herold, Turistchef, Lønstrup
  • Lisbeth Bilde, Souschef, Plan & Udvikling – By, land, kultur, erhverv, turisme, Hjørring Kommune
  • Rasmus Kolind Bang, konsulent, Plan & Udvikling – By, land, kultur, erhverv, turisme, Hjørring Kommune
  • Jacob K. Larsen, konsulent, Videncenter for Kystturisme
  • Gitte Christensen, landskabsarkitekt, ENG Arkitekter
  • Johanne Bugge, turismerådgiver, Johanne Bugge Experience Consult

Projektteam

  • Johanne Bugge
  • ENG Arkitekter
  • SuperSchwarz

Jeg har haft den fornøjelse at arbejde sammen med Johanne omkring udarbejdelsen af en potentialeplan for udvikling af turismen i den nordjyske feriekystby Lønstrup.

Johanne har et klart forretningsmæssigt fokus på de turismemæssige potentialer, som giver Potentialeplan for Lønstrup et skarpt perspektiv.
Johanne har med stort engagement og energi mødt alle involverede parter, der hvor vi hver især er. Det er både kommune, erhverv, foreninger og lokale ildsjæle. Johanne kommer på en ukompliceret måde frem til kernen og får leveret de nødvendige budskaber. Dette gør hun ved at være pragmatisk, opsøgende og inkluderende med stort fokus på samarbejdspotentialerne. Ligeledes har Johanne en stor indsigt i, hvad der rør sig inden for både national og international turisme samt forståelse for alle aktører her indenfor.
Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Johanne.
Lisbeth Bilde, Souschef
Hjørring Kommune
Plan og Udvikling – By & Land, Kultur, Erhverv & Turisme


Lønstrup er det gamle idylliske fiskerleje med det autentiske miljø, hvor bådene stadig trækkes op på stranden, og hvor verden har stået lidt stille på den gode måde.
Som alle turistdestinationer har også Lønstrup et løbende arbejde med at sikre en udvikling af vores destination såvel som vores produkt.

Lønstrup skylder Johanne en stor tak for et skub fremad.
I 2014 fik vi mulighed for at arbejde målrettet med dette gennem en Potentialeplan for Turisme og fik i dette muligheden for at lære Johanne Bugge at kende som en inspirator til at få samling på trådene. Johanne Bugge har lagt megen energi og følelser i vores samarbejde, som kun blev så godt, som det blev, fordi hun gang på gang har fulgt op og sikret fremdriften i opgaven. En opgave som både involverede kommunale parter såvel som kunstnere, butikker og privat personer.
Med venlig hilsen
Martin Herold, Turistchef LønstrupSom led i projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, har jeg haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Johanne omkring udviklingen af en potentialeplan for turismen i Lønstrup.

Johanne har tilgået opgaven med stor professionalisme, et enormt engagement og et imponerende energiniveau.
Hun har formået at nå ind til både lokale ildsjæle, erhvervsdrivende og turistforening. Hun har med stor skarphed leveret nødvendige budskaber og har, i tæt samarbejde med Hjørring Kommune, ENG arkitekterne og SuperSchwarz, skabt en gennemarbejdet og konkret turismehelhedsplan, som jeg både håber og tror, vil leve videre i Lønstrup.
Jeg kan, kort sagt, varmt anbefale Johanne Bugge til lignende opgaver fremover.
Jacob R. Kirkegaard Larsen, konsulent, Videncenter for Kystturisme