Kystbyen Løgstør

Konceptudvikler og facilitator på et turisme- og byudviklingsprojekt finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Projektet havde fokus på at skabe helhedsorienteret turismeudvikling, hvor investorer, turisterhverv, attraktioner, turistchef, kommunens planlæggere, teknik og miljø konsulenter, kulturkonsulenter og erhvervsrådgivere blev knyttet tæt sammen for at skabe by- og turismemæssig vækst i Løgstør.

Projektet varede 10 måneder, involverede 25 personer og omfattede en analyse af byen og dens fysiske planlægning, undervisning af embedsmænd i turismeudvikling, tre strategiworkshops og nedsættelse af arbejdsgrupper med turistaktører og udvikling af en håndbog og et læringsseminar.

Projektet mundede blandt andet ud i et nyt tværkoordinerende Vækstforum samt nyt Muslinge-bykort, bronze-skilte på vejene i Løgstør og andre tiltag, der viser gæsterne bedre rundt i byen.

Opgaven blev løst i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, VisitVesthimmerland og ENG Arkitekter.

Rapport og håndbog kan downloades her

Arbejdsgruppe

  • Johanne Bugge, turismerådgiver og proceskonsulent
  • Henrik Kruuse, kommunaldirektør, Vesthimmerlands Kommune
  • Anna Oosterhof, turistchef, VisitVesthimmerland
  • Anette Kümpel, landinspektør, Kultur – Plan – Fritid, Vesthimmerlands Kommune
  • Tinna Engqvist, partner, ENG Arkitekter

Jeg har lært Johanne Bugge at kende, da jeg var turistchef, og vi arbejdede tæt sammen i løbet af et helt år (2014) i et by- og turismeudviklingsprojekt, der involverede over 10 embedsmænd fra forskellige forvaltninger og kommunaldirektøren i Vesthimmerlands Kommune samt en lang række ildsjæle og erhvervsdrivende fra Løgstør samt Branding Løgstør, Turistforeningen, Erhvervsrådet, Limfjordsmuseet og VisitVesthimmerland.

Johanne Bugge har været med til at give alle et kærligt skub i den rigtige retning via interviews med aktører, workshops osv. Johanne tør stille de kritiske spørgsmål på de rigtige tidspunkter, der er med til at udvikle den måde, der blandt andet tænkes turisme på.
Det bedste ved at arbejde sammen med Johanne Bugge er, at hun er en god kommunikator, skarp og god til at finde løsninger.
Det bedste ved projektet var, at det var et projekt, som har skabt konkrete resultater i byen: Bronze-tags i bybilledet der er med til at lede turisten rundt i hele byen, et helt nyt og anderledes bykort, en skaterbane, en beachvolleybane osv. Og så er Johanne god til at få snakket om visioner og strategier, så alle forstår, hvorfor det er vigtigt, og hvad der skal til for, at tingene bliver til noget.
Jeg anbefaler meget gerne Johanne til opgaver, hvor fokus er på nytænkning, udvikling, tværfaglighed og forankring af (nye) strategier i offentlige organisationer.

Med venlig hilsen
Anna Oosterhof, Afdelingschef, Udviklingsafdelingen, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling, Vesthimmerlands Kommune


I 2014 fik Vesthimmerlands Kommune midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til et demonstrationsprojekt: Turismeudvikling i Byfornyelsen, Når værdiskabende samarbejder skaber synergi mellem by- og destinationsudvikling – et projekt med fokus på samspillet mellem byfornyelsesinitiativer og turismeudvikling.
Vesthimmerlands Kommune har været yderst tilfredse med valget af Johanne Bugge som projektleder og konsulent i opgaven om at knytte Vesthimmerlands Kommune, VisitVesthimmerland, Branding Løgstør og byens erhverv og ildsjæle tættere sammen for bevidst at trække i samme positive retning for udvikling af Løgstør som en attraktiv bosætnings- og turistby.
I projektet har Johanne Bugge arbejdet professionelt, engageret og udvist en oprigtig interesse for opgaven. Hun mødte altid velforberedt og formåede at holde flere ’gryder i kog’ og samtidig facilitere den til tider svære drøftelse. Hun begejstres over kreative og skæve ideer, som hun holder op i mod sin skarpe forretningssans.
Derudover er Johanne yderst inspirerende, hvilket virker smittende i ethvert projektarbejde, hvor hun formår at få alle til at bidrage.
Med venlig hilsen
Anette Kümpel, landinspektør og planlægger, Udviklingsafdelingen, Vesthimmerland Kommune


Limfjordsmuseet har ved flere lejligheder haft fornøjelsen af at benytte Johanne Bugges konsulentydelser, senest i projektet Kystbyen Løgstør.

Her har Bugge arbejdet med at forbedre Løgstørs indsats for at skabe vækst og udvikling. Arbejdet har været genstand for en større undersøgelse, og byen fremstår efterfølgende som et forbillede for andre kystbyer med potentiale for turismeudvikling – ikke mindst takket være Bugges indsats. Bugge har i særdeleshed opdyrket og fremmet samarbejdspotentialerne mellem erhvervsråd, turistforening, handelsstandsforening, og kulturliv på den ene side – og den kommunale verden på den anden side.

Demonstrationsprojektet, Kystbyen Løgstør, med den noget lange titel: Turismeudvikling i byfornyelsen – når værdiskabende samarbejder skaber synergi mellem by- og destinationsudvikling, er skabt af Johanne Bugge Experience Consult i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og ENG arkitekter, og har desuden inddraget Limfjordsmuseet, Løgstør Turistforening, Branding Løgstør, Løgstør Erhvervsråd, Løgstør Handelsstandsforening, Visit Vesthimmerland, kunstnere og forretningsfolk.

Limfjordsmuseets tætte samarbejdsrelationer med Branding Løgstør, Handelsstandsforeningen, Turistforeningen og Erhvervsrådet omkring udvikling og vækst har været en central faktor i Løgstørs positive udvikling de senere år.
Men med projektets fokus på at forbedre rammerne, har Johanne Bugge Experience Consult sammen med aktørerne udviklet en række tiltag til hvordan det kan gøres endnu bedre, bl.a. ved at lave nye bykort formet som blåmuslinger, lægge muslingeskaller i blomsterkummerne i byen samt lægge bronzeskilte i vejene til at lede byens besøgende mellem havnen og handelsgaden. Endeligt har et nyt synergiskabende samarbejde ved navn Vækstforum Løgstør se dagens lys. Vækstforum Løgstørs primære opgave bliver at skabe gode resultater inden for bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

I løbet af demonstrationsprojektet blev Løgstørs samarbejdsrelationer udvidet til Vesthimmerlands Kommune og VisitVesthimmerland, og det udvidede samarbejde rummer nye potentialer. En lang række gode og idealistiske kræfter har jo i årevis arbejdet for at skabe en bedre by – både for byens borgere, byens gæster – og ikke mindst for dem der måske kunne finde på at flytte her til. I løbet af projektet er det gået op for os, at en lang række kommunale embedsmænd deler de samme ambitioner om et bedre og rigere samfund. Og jeg er overbevist om, at det gode netværk, der er skabt til kommunens embedsmænd vil være en positiv og vigtig faktor i den fremtidige udvikling af egnen. Disse positive erfaringer og erkendelser kan vi i høj grad tilskrive Johanne Bugge Experience Consult.

Resultatet af hele projektet er tydeligt: Løgstør har, ved at turde tænke stort og langt, og ved at forstå vigtigheden af samarbejde på tværs af foreninger, organisationer og ildsjæle, en meget stærk enhed, hvor meget kan lade sig gøre. Dette har Johanne Bugge Experience Consult dokumenteret i ny håndbog om hvordan turismeudvikling og byfornyelse kan gå hånd i hånd. Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter, håber, at den vil motivere andre kystbyer og kommuner i landet til at følge i Løgstørs fodspor: Jeg håber virkelig, andre vil lade sig inspirere til at nytænke udvikling. For det er netop de lokale kræfter, der sammen kan gøre en forskel, hvis bare kræfterne rettes mod det samme mål.

Sammen med projektets aktører har Johanne Bugge Experience Consult gennem nytænkning, de rette samarbejdsevner, modet til at tænke stort og fokus på et fælles mål bidraget til at Løgstør også i et fremtidigt perspektiv kan opnå de ting man ønsker og brænder for.
Med venlig hilsen
Anders Bloksgaard, Museumsdirektør, mag. art., LIMFJORDSMUSEET