PITCHTRÆNING – Den Grønne Gruppe

Den Grønne Gruppe i Nationalpark Skjoldungernes Land har over et par år arbejdet med forretnings- og produktudvikling. Gruppen består blandt andet af Sagnlandet Lejre, Restaurant Herthadalen, Vikingeskibsmuseet, Ledreborg Slot, Svandholm Gods, Fjordland og besøgslandbruget Hesselbjerggaard. Opgaven bestod i at udvikle et seminar, hvor virksomhederne præsenterede deres produkt for incoming bureauer fra København. Jeg pitchtrænede virksomhederne over to kursusdage, gav sparring …

Konferencier – OUTDOOR-konference

Konferencier til OUTDOOR-konferencen ’Tjen penge på naturen’ oktober 2016 arrangeret af VisitDenmark, Dansk Cykelturisme og HORESTA med deltagelse af over 100 deltagere fra turismeorganisationer, turistvirksomheder, kommuner og brancheorganisationer fra hele Danmark. Bistod i planlægning af drejebog for konferencen og faciliterede selve konferencedagen, hvor jeg havde et særligt fokus på at inddrage konferencedeltagerne efter hvert programpunkt. Jeg havde desuden selv et …

Udviklingsforløb kulturledere – Viborg Kommune

Konceptudvikling af forløb for kulturledere. Målet med udviklingsforløbet var at skærpe kulturledernes blik for potentialerne i partnerskaber med erhvervsvirksomheder og øve dem i at håndplukke de rigtige samarbejdspartnere. Gennem mine år som rådgiver er jeg meget ofte stødt på kulturinstitutioner og attraktioner, der mangler de rette ord og redskaber for at kunne trænge igennem til andre typer af partnere end …

BUSINESS REGION AARHUS – Strategiproces

En omfattende strategiproces, der omhandlede, hvordan de 11 kommuner i Business Region Aarhus kan styrke samarbejde og turismeudvikling i regionen. Processen resulterede i udarbejdelsen af en strategi- og handlingsplan. Processen bestod af analysearbejde samt styregruppe-, arbejdsgruppe- og følgegruppemøder og interviews af borgmestre, kommunaldirektører, m.fl. Opgaven blev løst i samarbejde med min gode samarbejdspartner Poul Mouritsen fra Mindbiz. Arbejdsgruppe Poul Møller, …

Mariager Saltcenter – Attraktionsudvikling

Udviklingsproces for Mariager Saltcenter som ønsker at udvikle sin attraktion, sikre flere gæster og indtjening samt være en aktiv katalysator for destinations- og turismeudviklingen i Mariagerfjord Kommune. Processen involverede udviklingsmøder med embedsmænd fra Mariagerfjord Kommune og input til forretningsplan. Processen resulterede i et prospekt, som bruges i dialog med relevante fonde, interessenter og kommunen. Opgaven blev løst i tæt samarbejde …

Kystbyen Løgstør

Konceptudvikler og facilitator på et turisme- og byudviklingsprojekt finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet havde fokus på at skabe helhedsorienteret turismeudvikling, hvor investorer, turisterhverv, attraktioner, turistchef, kommunens planlæggere, teknik og miljø konsulenter, kulturkonsulenter og erhvervsrådgivere blev knyttet tæt sammen for at skabe by- og turismemæssig vækst i Løgstør. Projektet varede 10 måneder, involverede 25 personer og omfattede …

Enjoy Limfjorden – Cykelturismefremme

Skræddersyet forretningsudviklingskursus til campingpladser, B&Bs, hoteller og visit-organisationer, der ønsker flere cykelturister og tjene flere penge på dem.